Който иска - получава, който работи - успява, който успее при нас, може да успее навсякъде

В Областните ученически спортни игри Гимназия "Д-р Иван Панов" участва с 8 отбора и тази година в спортовете баскетбол, волейбол и тенис на маса - с общо 45 състезатели, като 7 отбора се класираха до трето място. Най-успешно се представиха волейболните отбори на девойките, които спечелиха първите места до 10. клас и до 12. клас и отборът по тенис на маса - девойки до 10. клас. Същите представиха областта на Зоновите състезания, където волейболистките до 12. клас се класираха втори, а волейболистките до 10. клас - трети. Трети се класираха и девйките до 10. клас по тенис на маса.

Заслуга за тези резултати имат не само учителите по ФВС в гимназията - Истатко Минчев, Татяна Еленкова и Камелия Младенова, а и техните колеги от основните училища, на които изказваме благодарност!