Който иска - получава, който работи - успява, който успее при нас, може да успее навсякъде

Ученици от 4. клас от град Вълчедръм посетиха Гимназия „Д — р Иван Панов“ и разгледаха учебните кабинети, мултимедийния кабинет и музея на училището.

Учениците от 10. клас показаха на малките гостенчета и учебния корпус, където се провеждат практическите занятия на учениците от професионалните паралелки на Гимназията. На сбогуване четвъртокласниците си направиха снимка в учебния корпус .

Пътуването на учениците от гр. Вълчедръм е награда за отлични постижения в учебната работа.