Който иска - получава, който работи - успява, който успее при нас, може да успее навсякъде

Критерии за отпускане на стипендии на ученици от Профилирана гимназия "Д-р Иван Панов", Берковица за учебната 2018/2019 г.