Който иска - получава, който работи - успява, който успее при нас, може да успее навсякъде

График за провеждане на изпити за учениците от самостоятелна форма на обучение-априлска сесия 2017/2018 година