Който иска - получава, който работи - успява, който успее при нас, може да успее навсякъде

   На12.02.2016 година в Гимназия „Д - р Иван Панов” гр. Берковица се проведе училищен кръг на Олимпиадата по немски език на Гьоте институт. В него се включиха 18 ученици. Олимпиадата се провежда веднъж на две години и в нея могат да участват само ученици от  девети и десети клас. През тази година участниците в Олимпиадата за страната са 1700 ученици от 54 училища.

Партньори при провеждането на Олимпиадата са Министерството на образованието и науката и Дружеството на преподавателите по немски език в България. Според регламента на състезанието, на всеки десет участници училището изпраща по един ученик за участие в Националния кръг, ако е отговорил вярно на 70% от задачите. Въпреки че 14 от учениците в Гимназия „Д — р Иван Панов” отговарят на това условие, в Националния кръг ще участват само двама ученици, които имат 85% верни отговори.

Националните кръгове на Международната олимпиада по немски език вече са се превърнали в големи тържества на немския език. Така учениците се учат на взаимно разбирателство и толерантност. Организаторите смятат, че самото присъствие на Олимпиадата вече е победа за участниците.