Който иска - получава, който работи - успява, който успее при нас, може да успее навсякъде

Процедура за преминаване на ученик по желание на родител/ученик в ОРЕС.Образци на заявления за услуги, предоставяни в ПГ "Д-р Иван Панов"

Документи

Заявление от родител до директора за разрешаване на  отсъствие на ученик по семейни причини


Заявление от родител до класен ръководител за разрешаване на  отсъствие на ученик по семейни причини


Заявление за записване на ученик в самостоятелна форма на обучение


Заявление за явяване на изпити в самостоятелна форма на обучение


Заявление за записване на ученик в профилирана паралелка"Чужди езици-английски език"


Заявление за записване в професионална паралелка, професия "Хотелиер"


Заявление за издаване на дубликат на документ за завършено образование


Заявление за издаване на удостоверение за завършен клас


Заявление за справка за успех по години и хорариум учебни часове

График за провеждане на ноемврийска редовна сесия за ученици самостоятелна форма

Документи

В продължението можете да свалите Графика за провеждане на ноемврийска редовна сесия за ученици самостоятелна форма