Който иска - получава, който работи - успява, който успее при нас, може да успее навсякъде

Успешна учебна година!

Новини
        Днес, 15.09.2020 г., за 108 път Профилирана гимназия „Д-р Иван Панов“  отвори врати, за да посрещне своите ученици. Новата 2020/2021 учебна година беше открита от директора на училището — господин Григор Григоров. Той пожела успешна и ползотворна учебна година на гимназистите. Осмокласници получиха подарък за добре дошли в  ПГ „Д-р Иван Панов“ .
           Училището посрещна учениците си с обновени класни стаи, превърнати в мултимедийни кабинети. В процес на изграждане е и фитнес, който ще може да бъде използван от гимназистите безплатно.

Откриване на учебната 2020/2021 година

Новини
Уважаеми родители, скъпи ученици,
Учебната 2020/2021 година ще бъде открита на 15.09.2020 г. в 9,00 часа
в двора на Профилирана гимназия "Д-р Иван Панов" за учениците от 8. клас
и в 10,00 часа за учениците от 9. до 12. клас.
Заповядайте!

Организация на учебния процес в условията на пандемия

Новини / COVID - 19
Уважаеми родители, скъпи ученици, 
Предлагаме на Вашето внимание правилата  за  организация на учебния процес в условията на пандемия от COVID-19 в ПГ „Д-р Иван Панов“ гр. Берковица


Организация на учебния процес в условията на пандемия

ПГ „Д-р Иван Панов“ гр. Берковица

 

1. Влизане в и излизане от сградата на училището :

1.1. Учениците, които се обучават на първия етаж, влизат и излизат през задния (авариен) вход в училището;

1.2. Учениците, които се обучават на втория етаж, влизат и излизат през главния вход на училището;

1.3. При влизането и излизането от сградата на училището  учениците и служителите  носят предпазни маски;

1.4. На двата входа при влизане да се осъществи дезинфекция на влизащите от служител на ПГ „Д-р Иван Панов и измерване на температурата.

 

2. Придвижване на учениците и служителите в коридорите в междучасията:

2.1. Да се извършва с носене на предпазна маска;

2.2. Да бъде разделен коридорът на два потока - движението да се извършва от дясната страна на коридора, което ще бъде обозначено със стрелки;

2.3. Забранява се посещението на ученици в чужда класна стая;

2.4. Забранява се струпване на ученици в коридорите, коридорите да се използват само за придвижване.

 

3. Организация на учебния процес в класната стая:

3.1. При влизане в класната стая всеки ученик е длъжен да дезинфекцира ръцете си с препарат, осигурен от училището;

3.2. В класната стая учениците не са длъжни да носят маски, само по желание;

3.3. Всяко междучасие дежурните ученици проветряват класната стая;

3.4. Максимално се ограничава движението на учениците и учителите в класната стая;

3.5. Въвеждане на две големи междучасия:

- след втория час- от 9.40ч до 10.00ч

- след четвъртия час- от 11.40ч до 12.00ч

3.6. Чиновете в класните стаи и масите в служебните помещения да се дезинфекцират преди започване на учебните часове и през големите междучасия.

3.7. Кабинетите по ИТ и физкултурния салон да се дезинфекцират преди започване на учебните часове и през големите междучасия.

3.8. Коридорите да се дезинфекцират след всяко голямо междучасие / по време на третия и петия учебен час /, както и след приключване на учебния процес.

 

4. Действия при съмнение и установяване на заразен ученик или служител на ПГ „Д-р Иван Панов“:

4.1. При установяване на грипоподобни симптоми, ученикът или служителят се изпраща при медицинското лице за измерване на температурата му;

4.2. При температура над 37,2 градуса ученикът се отстранява от училището и класният ръководител уведомява родителите му и личния му лекар.

4.3. При температура над 37,2 градуса служителят е длъжен да напусне сградата на училището и се организира неговото заместване от останалия персонал;

4.4. При установено заболяване от Ковид-19 на ученик, се налага 14-дневна карантина на ученика и на учениците от неговия клас;

4.5. Обучението на класа под карантина се осъществява онлайн в рамките на редовното дневно разписание от съответния преподавател, обучението се извършва от класната стая;

4.6. При установяване на заразени ученици в три класа, цялото училище преминава на дистанционно обучение за срок от две седмици;

4.7. При установяване на заразен учител той се поставя под карантина и се организира неговото заместване. Цялото училище минава на дистанционно обучение за срок от две седмици;

4.8. При завръщане на болен ученик или служител в училище, се изисква представяне на отрицателен тест.

 

 

 


„Купи една книга. Дари я на своето училище. “

Новини
            Асоциация „Българска книга“ стартира кампания под надслов: „Купи една книга. Дари я на своето училище. “, зад която стои идеята на първия учебен ден ученици да занесат книга вместо букет с цветя.

            Предложената инициатива дава възможност на учениците да покажат своето отношение към литературата и книгите, да се превърнат в посланици на четенето, да споделят любимите си книги с приятели и съученици и да дадат своя  принос към училищния живот и образователния процес. Включване в инициативата „Купи една книга. Дари я на своето училище." ще допринесе за обогатяване на училищните библиотеки с нови заглавия, а също така и за създаване на класни библиотеки с книги, избрани от самите ученици.

            Във времето на дигитализация не бива да бъде забравен най-важният прозорец към света - книгата.

            Да подкрепим инициативата на Асоциация „Българска книга“!

         

КОНКУРС ЗА ОБРАЗОВАТЕЛЕН МЕДИАТОР ПО ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.011-0001 - „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ”

Новини
Профилирана гимназия "Д-р Иван Панов" обявява конкурс за образователен медиатор по проект: BG05M2OP001-2.011-0001
„Подкрепа за успех“

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
1. Образование: основно/средно/висше образование
2. Владеене на майчиния език/майчините езици на децата и учениците от уязвимите общности, които се обучават, възпитават и социализират в даденото училище.
Познаване на ценностната система, празниците, традициите и други характерни културни особености на общностите, с които работи.
3. Умения за работа с деца, ученици и родители от уязвими групи; познаване и съпричастност към проблемите им.
4. Необходими лични качества:
- лоялност към институцията;
- дискретност;
- умения за работа в екип;
- умения за общуване;
- способност да изпълнява стриктно възложените му задачи;
- умения за мотивация;
- умения за управление на конфликти;
- способност да планира, организира и контролира собствената си работа;
- умения за разпределяне на времето.
5. Професионален опит: не се изисква
6. Допълнителна квалификация/обучение:
- компютърна грамотност

Срок за подаване на заявления за участие в конкурса : 14.09.2020 г.

Повишаване квалификацията на педагогически специалисти от ПГ "Д-р Иван Панов"

Новини
         В период 03. - 05.08.2020 г. Националният център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти провери обучението за повишаване на квалификацията на учителите по английски език от област Монтана, който от новата учебна година ще преподава на всички гимназиални резултати. Обучение е включено в националната програма „Квалификация“ 2020. Общо 200 учители от цялата страна, които ще бъдат разработени английски език, създаден предмет, до края на месец август ще се запознаят с новите учебни програми по езици и с формата на новата математика, която ще се провери за пръстен път през 2022 г.   
            В обучението взехме участие и преподавателите по английски език в Профилирана гимназия „Д-р Иван Панов“ гр. Берковица - Николина Кирова, Бистра Матерова и Лорита Давидова. Лектори по време на тридневното обучение бяха проф. д-р Дияна Янкова, ръководител на отдел „Чужди езици и култури“ в Нов български университет, и доц. д-р Светлана Димитрова-Гюзелева, преподавател във всеки отдел. В края на обувката група, която включва 12 учители от област Монтана и 6 от област Плевен, се срещна с г-жа Янка Такева, председател на СБУ и директор на НЦПКПС гр. Банкя г-н Димитър Асенов. На срещата са били актуализирани актуални въпроси, касаещи образователната система, следвайки това, което е г-жа Такева се връща на участниците в обучението сертификати за участие. 
            До края на месец август предстои преподавателите по немски език, история и цивилизация и информационни технологии в ПГ „Д-р Иван Панов“ гр. Берковица да има възможност за обувки по други учебни предмети.

Награда за наш участник в националния кръг на олимпиадата по география и икономика

Новини
Днес господин Григор Григоров, директор на ПГ „Д-р Иван Панов“, връчи на Лилия Росенова Атанасова от 9-ти Б клас награда й от националния кръг на олимпиадата по география и икономика. Лилия е един от тридесетте участници във втора състезателна група (8-9-ти клас), достигнали до финалния кръг на XVI национална олимпиада по география и икономика.
Пожелаваме й още много успехи, победи и награди!

Осмият конкурс „Летене по Радичков“ има своите победители

Новини
Осмият конкурс „Летене по Радичков“ има своите победители. Това е:
РАЗДЕЛ „ЕСЕ“
Първо място - Фабиана Върбанова, СУ ,, Иван Вазов ”- гр. Вършец
Второ място - Адриан Стоянов, ПГО ”Елисавета Багряна” -гр. Бяла Слатина
Трето място - Лилия Атанасова и Елина Тодорова, ПГ „Д-р Иван Панов” - гр. Берковица
РАЗДЕЛ „ИЛЮСТРАЦИЯ“ 
Първо място - Теодора Луканова, ПГ „Д-р Иван Панов” - гр. Берковица
Второ място - Славина Иванова, ПГ „Д-р Иван Панов” - гр. Берковица
Трето място - Цветелина Костова, ПГ „Д-р Иван Панов” - гр. Берковица 
Всички награди получиха грамота, книги от изданието „КЛЕТ България“ и парични награди от Община Берковица.
Конкурсът се организира от Община Берковица, Регионално управление на образованието - Монтана, Профилирана гимназия „Д-р Иван Панов” - гр. Берковица, Издателство „КЛЕТ България“ ООД, Сдружение „Образование и културно наследство“, Българско училище за настоятелство-Берковица. 

ПГ "Д-р Иван Панов" завърши успешно учебната година

Новини
        На 30.06.2020 г. ПГ „Д-р Иван Панов“ закри учебника 2019/2020 година. Ученици от 10. Б клас, профилиран паралелка чуждестранни профил с английски език, получени от директора на гимназията - господин Григор Григоров, който е удостоверен за завършен главен гимназиален път. Ученици от 10. А клас, професионална паралелка със специалност „Организация на хотелиерството“, ще бъде получено само след успешното приключение на практиката им.
      Всички гимназисти от 8. до 11. клас, постигнати успехи над 5,50 през учебната година получиха грамоти за показани отлични успехи и активно участие в дистанционно обучение и награди, осигурени от училищата. Наградете си получили и ученици, успели в конкурса, изпратили на Деня на Земята.

Випуск 2020 получи своите дипломи

Новини
    Днес, 26.06.2020 г., Випуск 2020 на Профилирана гимназия „Д-р Иван Панов“ е просто с училищни знания и получи своите дипломи. Успех в живота и попътен вятър на абитуриентите пожелайте господин Григор Григоров-директор на ПГ „Д-р Иван Панов“, господин Румян Горков - директор по Гимназията до 2019 година, госпожа Спаска Георгиева - служител-кмет на Община Берковица и госпожа Венета Асенова - главен експерт „Образование“.
Търсенето е изпълнено с много емоции, радост и сълзи.
      Диана Матерова от 12.Б клас бе наградена със сребърен плакет от ПГ „Д-р Иван Панов“ за особености принос в издигане авторитет на училището. Ще получите и еднократна стипендия от 1000 лева от кмета на Община Берковица-Димитранка Каменова. / Стипендиант от кмета се дава в полза на абитуриентите при среща след отлично представяне на международно състезание, организирано от американския университет в България, че ученик, който е приет в Университета, ще получи еднократна стипендия. А Диана вече е студентка в Американския университет в България. /
     Още двама ученици на ПГ „Д-р Иван Панов“ - Петя Стоилова и Цветомил Спасов получиха плакети от Профилирана гимназия „Д-р Иван Панов“ за отлични резултати в обучението и издигане авторитета в училището.
     За четвърти път се върнете и специално спечелете наградата, научете върху своя съгражданин Милан Миланов - Революция. Наградата е в размер на 500 лева за абитуриенти-момиче и момче, представяйки се най-добре в учението и с доказано родолюбие и е да се види от проф. Иван Гаврилов. Тази година наградата бе върната на Диана Матерова и Цветомил Спасов от 12. Б клас. 
       Грамоти и подаръци от училищата получили и абитуриентите отличници на Випуск 2020.
На тържеството е обявено, че още 8 гимназисти от 8. до 12. клас на ПГ „Д-р Иван Панов“ ще получат еднократни стипендии. Това са ученици, които през 2019/2020 г. учат години нямат нито извинени, нито неизвинени отсъствия. Те стипендии са лично да се представят от господин Румян Горков и господин Григор Григоров.