Който иска - получава, който работи - успява, който успее при нас, може да успее навсякъде
     На 16 ноември всяка година се отбелязва Международният ден на толерантността. Вдъхновени от идеята, учениците от ПГ " Д- р Иван Панов" се включиха в инициативата под наслова  „Аз мога да променя света с моите ръце", като мотивираните 8., 9. и 12. клас се запознаха с информация по темата, направиха дискусия и създадоха мисловни карти "brainstorming" с доста креативни и творчески издържани идеи. Слънчевите деца от своя страна направиха рисунки и табло по темата. 10.Б клас изготвиха табло с призива : „Прави на другите това, което искаш да правят на теб!“
    А учителите като техни ръководители, призовават всички да учим децата  да бъдат толерантни към по - различните, да проявяват повече внимание, търпение и желание за помощ към по - слабите, по- различните и по- уязвимите.