Който иска - получава, който работи - успява, който успее при нас, може да успее навсякъде
От 23 до 27 октомври 2023 г. се проведе Европейската седмица на професионалните умения(EVSW) в рамките на Европейската година на уменията, която се провежда от 9 май 2023 година до 8 май 2024 година. Европейската седмица на професионалните умения (EVSW) е инициатива на Европейската комисия, стартирана за първи път през 2016 год. Тя се стреми да популяризира професионалното образование и обучение (ПОО) като привлекателна кариера и път за учене, като обедини всички заинтересовани страни, за да покажат възможностите за ПОО и вдъхновяващи най-добри практики.
      Във връзка с Европейската седмица на професионалните умения на 26.10.23 г. ПГ „Д-р Иван Панов“ отвори вратите на учебния корпус по професионално образование за всички желаещи , за да се запознаят с нашата професионална паралелка с професия "Организатор на туристическата агентска дейност", специалност "Организация на туризма и свободното време" и с професия "Ресторантьор", специалност "Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечение".