Който иска - получава, който работи - успява, който успее при нас, може да успее навсякъде

През учебната 2011/2012 г. успешно са завършили и са получили диплома за средно образование 40 ученици. От тях 29 са кандидатствали и са приети в различни висши училища: СУ ”Климент Охридски” — 7, УНСС — 8, ЮЗУ — Благоевград — 8, Стопанска академия Свищов — 1, Университет по архитектура, строителство и геодезия — 1, Университет по хранителни технологии-Пловдив — 1, Нов български университет — 1, Университет Абърдийн, Великобритания — 1.

Част от учениците, които не са кандидатствали, са започнали работа по професията, придобита в професионалната паралелка — като бармани, хотелиери, сервитьори.