Който иска - получава, който работи - успява, който успее при нас, може да успее навсякъде
Заповед на министъра на образованието и науката за обучение от разстояние в електронна среда на учениците от 1. до 12. клас в периода 22.03.2021 г. до 31.03.2021 г.