Който иска - получава, който работи - успява, който успее при нас, може да успее навсякъде
Милиони хора по света отбелязват Коледа. Корените на този обичай се губят в дълбоката древност. Всяка страна има своя специфична традиция, наред с която в наши дни се утвърждават и все повече общи символи на празника. За вас учениците от 11.Б клас на ПГ „Д-р Иван Панов“/паралелка чуждоезиков профил с английски и немски език/ представят Коледата по света.