Който иска - получава, който работи - успява, който успее при нас, може да успее навсякъде


На 30.03.2015г. младши полицейски инспектор  Цветан Цеков  от РУ на МВР Берковица изнесе лекция на тема „Наркотиците” пред учениците в Гимназия „Д-р Иван Панов”, гр.Берковица.

По темата бяха разяснени характеристиката и въздействието на наркотиците върху човешкия организъм, класификацията на наркотиците, защо се започва и до къде се стига при употребата им, стадиите при наркоманите и как се разпознават, контролът върху наркотиците, органите, занимаващи се с наркоманията и наркотрафика, и лечението и рехабилитацията.

            Обучението е част от сътрудничеството между Гимназия „Д-р Иван Панов” и РУ МВР-Берковица по Проект „Превенция и образование — сътрудничество между местните власти и полицията, насочено към училищата и образователните институции”.