Който иска - получава, който работи - успява, който успее при нас, може да успее навсякъде


В изпълнение на проект „Превенция и образование — сътрудничество между местните власти и полицията, насочено към училищата и образователните институции”, Секторна програма „Коменски” на Програмата „Учене през целия живот” на 20 и 21 март 2015 г. в сградата  на Общинска администрация-Берковица се проведе обучение на тема „Превенция на насилието и заплахите за учениците в училищата и начина за създаване на програми за превенция между местните власти, полицията и училища“.

В обучението се включиха учителите от Гимназия „Д-р Иван Панов“ и  Трето основно училище „Иван Вазов“ Берковица, служители на Общинска администрация-Берковица и РУ на МВР Берковица, партньори по Проекта.

По време на обучението участниците бяха запознати с методи за превенция на агресията и насилието в училище и в общността и с методи на координация на ангажираните институции.

Обучението се проведе от фирма „ИСУО Консулт“ ЕООД. Крайният продукт от съвместната работа на обучителите Стели Петева и Цецилия Рангелова, психолози,  и участниците в обучението бе изготвянето на Механизъм за взаимодействие между местните власти, полицията и училищата за превенция на заплахите за учениците в училищата.