Който иска - получава, който работи - успява, който успее при нас, може да успее навсякъде


На 19 март се проведе открит урок по биология и здравно образование на тема „Генетика на човека”. Учениците от 11. Б клас представиха основните задачи на тази сравнително нова наука, закономерностите на унаследяването на доминантните и рецесивните белези, по-често срещаните наследствени болести при човека, някои наследствени аномалии и заболявания.

По интересен начин учениците показаха „метода на родословното дърво” и „метода на близнаците”, обясниха и илюстрираха често срещани синдроми (на Даун, на Патау, на Клайнфелтър, на Търнър и др.), както и причините за тяхното проявяване.

В края на часа госпожа Димитрова отговори на въпросите на публиката и обеща още открити уроци, чрез които да бъде поднесена интересна и полезна информация за всички, които проявят интерес .