Който иска - получава, който работи - успява, който успее при нас, може да успее навсякъде

- 10.03 — 21.03.2014 г. — подаване на заявления за допускане до ДЗИ 

- до 20.05.2014 г. — получаване на служебна бележка за допускане до ДЗИ

- до 09.06.2014 г. — обявяване на резултатите от ДЗИ