Който иска - получава, който работи - успява, който успее при нас, може да успее навсякъде

Проект "Ученически практики" 2013/2014 година

Проекти

От 09.01.2014г. до 02.04.2014г. се проведоха практики на реално работно място по проект „Ученически практики” от ученици на Гимназия „Д-р Иван Панов” гр. Берковица. В проекта участваха 28 ученика от професионалните паралелки.

 Гимназията осъществи тясно сътрудничество с работодателите от град Берковица. От името на учениците, учителите от професионална подготовка и ръководството на Гимназията благодарим на:

Ресторант „Кръстева къща”

Хотел „Къщата на Генерала”

Детски център „Камбанка”

Бистро „Златното гърне”

Заведение за бързо хранене „Тодорини кукли”

Заведение „Каприкорн и Аквариус”

 

 

Проект "Споделяне на култури" - трета работна среща

Новини / Проекти

От 15.04. до 20.04.2013г. Гимназия „Д-р Иван Панов” бе домакин на последната работна среща по проект „Споделяне на култури”.
 

Ден 1 — Началото

 

Гостите от Гърция и Турция — 24 ученика и 9 учители — бяха посрещнати според обичая с хляб и сол. След като разгледаха училището и посетиха учебни часове, те бяха приветствани с програма, която освен официалната част включваше изпълнения на група „Амбианс”, народен хор „Българка” и танцов ансамбъл „Малинарка”. После представители на трите училища партньори засадиха дръвчета в двора на Гимназията в знак на своето приятелство. Учениците домакини представиха как се приготвят традиционни български ястия. Освен тях гостите опитаха много други традиционни ястия, подготвени от учениците участници в проекта и колектива на Гимназията. След коктейла домакините научиха своите гости да танцуват български хора, а екипите от учители по проекта проведоха работна среща. На нея бяха обсъдени осъществените до момента дейности. Акцентът беше поставен върху подготовката на крайния продукт, който ще бъде книжка с рецепти, текстове на песни, които имат версии в трите държави, речник с еднакви на трите езика думи, ученически доклади от проучванията на фолклора (песни, танци, обичай) и традиционната кухня. По-късно екипите по проекта бяха приети от кмета на Община Берковица г-жа Димитранка Каменова.

 

Ден 2 - Пещера и скали


Рано сутринта в сряда участниците в проекта поеха към пещерата Магура. След това разгледаха Белоградчишките скали. Следобяд посетиха музея в гр. Чипровци и присъстваха на демонстрация на ръчно боядисване на прежди с естествени оцветители и тъкане на килими.

Ден 3 - 1600 метра над морето


В четвъртък домакините показаха на своите гости красотите на Берковския балкан. От хижа Ком те изкачиха връх Щърковица. Гръцките ученици много се зарадваха на снега, тъй като не са виждали сняг от детството си. В родния им град Ксилокастро сняг вали веднъж на 10 дори 15 години. Планинските водачи Димитър Стефанов, Илиян Иванов и дъщеря му Христина Иванова (ученичка в Гимназия „Д-р Иван Панов”) разказаха много интересни случки и легенди за върхове и местности в Берковския балкан. Никой не искаше да се разделя с уникалната гледка, която се откриваше от връх Щърковица, но участниците трябваше да се прибират в хижата за обяд. След като слязоха в града посетиха къщата музей „Иван Вазов” и Етнографския музей.

 

Ден 4 — Клисурския манастир и Враца

 

Сутринта на 19.04. всички потеглиха за гр. Враца. По пътя се отбиха в Клисурския манастир. Независимо от религията си всички запалиха свещички за здраве в църквата на манастира, а на тръгване опитаха малиновото вино, което се произвежда в манастира. Преди да посетят Историческия музей в града, минаха през прохода Вратцата. В Историческия музей гостите бяха впечатлени от плочката с най-старата писменост в света и от Рогозенското съкровище. След това имаха свободно време, за да разгледат центъра на града и да купят подаръци за своите близки.

Вечерта се очакваше с нетърпение от всички. Предстоеше официалната вечеря, на която всеки трябваше да получи сертификат за участието си в работното посещение и символичен подарък за спомен от Берковица и България. През цялата вечер човек можеше да усети как се споделят култури и да разбере, че културите на тези три съседни държави, всъщност са много близки и си приличат по толкова много неща. В песни и танци вечерта мина неусетно. Никой не искаше да се разделя с новите си приятели, но всички знаеха, че след няколко часа гостите трябва да си тръгват.

 

Всички хубави неща имат своя край, но не и проектът "Споделяне на култури". Споделянето тепърва започва, приятелствата са създадени вече и ще останат дълго във времето! Не казваме сбогом, а само довиждане и до нови срещи! А такива ще има със сигурност.

 

Галерия

Гимназия „Д-р Иван Панов” е домакин на третата работна среща по проект „Споделяне на култури"

Новини / Проекти

От 15. до 19. април 2013 г. в град Берковица ще се проведе третата работна среща по проект “Споделяне на култури”. Гимназия “Д-р Иван Панов” ще посрещне  учениците от град Ксилокастро, Гърция и град Анкара, Турция, които бяха домакини на предишните работни срещи.

През 2011 г. за втори път Гимназия „Д-р Иван Панов” гр. Берковица беше одобрена и подписа договор по секторна програма „Коменски” към Център за развитие на човешките ресурси. За период от две години (01.08.2011-31.07.2013) училището работи по проект „Sharing Cultures” (споделяне на култури). Участници в проекта са ученици от България, Гърция и Турция, а основните дейности включват проучване и изготвяне на доклади и презентации на английски език за националната музика, песни, танци, носии, кухня на всяка от страните партньори и откриване на  общото  в културите на трите държави.

„Моята Родина – твоята Родина”

Проекти

Работна група: 24 училища от 12 страни: Холандия, България, Германия Чехия, Словакия, и други
Работна група от Гимназия „Д-р Иван Панов”: Катя Рангелова, Росица Кръстева, Михаил Дамянов, Ерина Стаменова, Таня Григорова, Вилияна Ангелова с ръководители: инж. Петрана Лендова и Иванка Илиева
Проектът е публикуван на сайта на Гимназия „Д-р Иван Панов” и се използва от учителите в часовете по История и цивилизация, География и икономика, Немски език и Час на класа.

 

Тема на проекта: „Моята Родина — твоята Родина”

Вид на проекта: онлайн проект

Цели на проекта: Да се запознаят с културата, навиците, традициите, забележителностите и историята на други Европейски страни, посещавайки ги виртуално, да подобрят езиковите си компетентности, да се запознаят с нови хора и да общуват с тях използвайки знанията си по Немски език

Интегрирани компетентности: Немски език, Информационни технологии, История, География, Изобразително изкуство

Възрастова група: 13 — 15 години

Използвани инструменти: чат, Е — Mail, форум , видео, картини, презентации, рисуване

Работни процеси: Нашите ученици ще си пишат писма и изпращат картички за Коледа и Великден, ще общуват чрез чат, форум и Е-Мail. Те ще изработят презентации, ще направят албуми и ще обменят информация за бита и културата на своите страни, традиции и обичаи / например: как се празнуват Коледа и Великден в техните страни/. Ще напишат по няколко изречения за себе си, училището, в което учат, свободното време и своето хоби, ще качат на сайта снимки и презентации по изброените по-горе теми, ще изработят малки албуми с материали от проекта, които ще изпратят на партньорите си.

Очаквани резултати: Подобряване на езиковите знания и компетентности и уменията за работа с компютърни технологии, обогатяване на знанията за други страни и култури, повишаване на мотивацията за учене на Немски език и усъвършенстване на уменията им за изработване на презентаци и общуване във форуми, опознаване на културата, бита и традициите на други страни и народи.

Продължителност: 9 месеца - от септември 2010 до юни 2011 година

 

http://new-twinspace.etwinning.net/web/p34124

 

 

Проект "Споделяне на култури"

Проекти

През 2011г. за втори път Гимназия „Д-р Иван Панов” гр. Берковица беше одобрена и подписа договор по секторна програма „Коменски” към Център за развитие на човешките ресурси.

Секторна програма „Коменски” е насочена към първата фаза на образованието — от предучилищната и началната до гимназиалната степен. Участници в нея са учениците, учителите и всички, развиващи дейност в сферата на средното образование. Участието в секторна програма „Коменски” допринася за повишаване качеството на училищното образование, формиране на личността на учениците и развитие на компетенциите на базата на чуждоезиковото обучение. Програмата обхваща няколко основни дейности, всяка една от които предоставя различни възможности за засилване на европейските измерения в училищния живот, подпомагане на езиковото обучение и мобилността, активизиране използването на информационните и комуникационни технологии,  развитие на граждански активно общество.

За период от две години (01.08.2011-31.07.2013) училището ще работи по проект „Sharing Cultures” / “Споделяне на култури”. Основните дейности са насочени към изучаването на фолклора (песни, танци, обичаи) и националната кухня на нашата и държавите партньори. Участниците в проекта ще посетят гр. Ксилокастро (Гърция) през март 2012г. и гр. Анкара (Турция) през ноември 2012г. Така те ще се запознаят с културата на тези две държави. При посрещането на партньорите в България през април 2013г. учениците от Гимназия „Д-р Иван Панов” ще представят нашата култура, традиции, природни и исторически забележителности.

Проект „Споделяне на култури” по секторна програма Коменски към ЦРЧР е разработен от екип от учители от Гимназия „Д-р Иван Панов” — Николина Кирова, Нина Везьова, Петрана Лендова и Иванка Илиева. Освен директора Румян Горков в реализирането му се включват и Людмила Иванова, Николинка Йорданова и Татяна Еленкова. Екипът заложи като основни цели чрез опознаване културата и традициите на родната си страна учениците да осъзнаят националната си идентичност, да почувстват национална гордост от културното богатство на родината си и същевременно да я представят на приятелите си от държавите партньори. От друга страна те ще имат възможност да опознаят друга култура, различна от тяхната, и ще се научат да бъдат толерантни и да уважават хората с различна култура и бит. Това ще засили европейското измерение на училищното образование и ще стимулира изучаването на чужди езици. От общо шестте партньора по проекта, които включваха също Италия, Испания и Румъния, одобрени бяха само три, България (координатор), Гърция и Турция. Тъй като тези три държави са съседни и са обединени и от факта, че са изцяло или частично разположени на Балканския полуостров, на първата работна среща партньорите решиха чрез опознаване на собствената и чуждите култури да наблегнат на общото между тях, на това, което ни обединява.

Основните дейности включват проучване и изготвяне на доклади и презентации на английски език за националната музика, песни, танци, носии, кухня. Предвидени са и уроци по народни танци и готварство. По време на работните посещения учениците домакини ще научат гостите си как да танцуват някои от народните им танци и да приготвят традиционни ястия. На последната среща ще се проведе състезание между учениците, на което те ще покажат какво са усвоили. Крайният продукт от проекта ще бъде книжка със снимков материал, доклади на учениците, както и рецепти и текстове на народни песни. Учениците ще изготвят и кратък речник с често използвани думи и изрази, както и с такива, които са еднакви в трите държави.

През ноември се проведе първата работна среща на екипите от трите държави, които работят по проекта. На нея бяха уточнени датите за официалните посещения на 24 ученици от всяко училище и техните ръководители. В същото време беше избрано лого на проекта по предложение на ученици и бяха обсъдени дейностите. С активното си участие в тези дейности учениците и учителите от Гимназия „Д-р Иван Панов” за пореден път ще докажат, че смисълът на образованието, освен в личностното развитие, е в доказването пред себе си и пред другите, а в случая и в доказването и пред света.

 

Събития:

Първа работна среща

Втора работна среща

Трета работна среща

"Ученето на немски език създава приятелства"

Проекти

Проект “Ученето на Немски език създава приятели” е разработен през 2010 г. от ученици от Полша, под ръководството на Ана Киелек, ученици от Турция, под ръководството на Белгин Сака и ученици от 10Б клас на Гимназия “Д-р Иван Панов”, под ръководството на Иванка Илиева.

 

Материали за изтегляне:

 

Какво представлява проектът e-Twinning (и-туининг) ? 

Учители от училища в поне две европейски страни създават проект като използват Информационни и комуникационни технологии (ИКТ), за да проведат работата си. Тъй като училищата комуникират само по Интернет - не се отпускат средства и няма административни условия, свързани с проектите, а срещите на живо не са задължителни.
Една от целите на eTwinning е да подобри уменията на учителите в използването на ИКТ и да ги направи част от ежедневието в класната стая. eTwinning отговаря на всички нива на владеене на ИКТ.

През последните години Центърът за развитие на човешките ресурси се утвърди не само като отлично работеща българска институция, администрираща програми на Европейската общност, но и като стабилен партньор за реализацията на международни образователни проекти. Центърът е поел твърдия ангажимент да направи eTwinning популярна за страната ни дейност.

Със старта на Програмата "Учене през целия живот" през януари 2007 г., eTwinning бе обособен като част от секторната програма Коменски, а Националното звено за координация по eTwinning е вече функционална единица в отдел "Съпътстващи дейности" на Центъра за развитие на човешките ресурси.

eTwinning предоставя на заетите с възпитанието и обучението на деца и младежи от 3 до 19-годишна възраст уникална възможност за сътрудничество със свои европейски колеги и реализация на партньорски проекти посредством Интернет.

„Нови и алтернативни възможности за развитие на туристически предприятия” (NATE)

Проекти

Заглавие на проекта:

 

"Нови и алтернативни възможности за развитие на туристически предприятия"

"New and Alternative Tourism Enterprises"

По дейност „Партньорства”, на секторна програма „Леонардо да Винчи” на Програмата „Учене през целия живот”.

 

Продължителност на проекта: 1. август 2010 - 31. юли 2012 г.

 

 

Екип по проекта / Project team

 

Координатор на проекта — Бистра Матерова

Членове:

Румян Горков — директор на Гимназия „Д-р Иван Панов”

 

Соня Антова — пом. директор и информатик

 

Таня Евтимова — учител по професионалните предмети

 

Райна Панова — учител по професионалните предмети

 

Людмила Иванова — счетоводител на проекта

 

 

Партньори /Partners/

 

1. Община Учисар, провинция Кападокия, Турция, Uchisar, Turkey

2. Anatolian Balloons, гр. Невшехир, Nevshehir, Turkey

3. Гимназия „Д-р Иван Панов”, Berkovitsa, Bulgaria

4. „Zespol Szkol Technicznych” — професионално училище, гр. Бялисток, Полша, Byalistok, Poland

5. 1st Epaggelmatiko Lykeio Dramas — професионално училище гр. Драма, Гърция, Drama, Greece

6. Nieuwe Media School — мултимедийна обучителна организация гр. Мол, Белгия, Mol, Belgium

 

 

Обща информация за програмата „Леонардо да Винчи”

 

Секторна програма „Леонардо да Винчи” поддържа и осъществява политиката за професионално образование и обучение на страните членки на ЕС, като се съобразява със съдържанието и организацията на тази политика в съответната страна. Целта на програмата е посредством транснационалното сътрудничество и натрупания опит да се повишава качеството на професионалното образование и обучение, да се поощряват иновациите и да се разпространяват добрите професионални практики и системи в Европа.

 

Цели:

 • - Да подкрепя участниците в обучителни дейности за усвояване на знания, умения и квалификации в посока личностно развитие;
 • - Да насърчава повишаване на качеството и иновативността в системите, институциите и практиките за професионално образование и обучение;
 • - Да повишава атрактивността на професионалното образование и обучениe и да насърчава мобилността на работодатели и работещи.

 

Целеви групи:

 • - Лица от всички нива на професионалното образование и обучение;
 • - Лица на пазара на труда;
 • - Институции и организации, предоставящи възможности за обучение в сферите, приоритетни за програма “Леонардо да Винчи”;
 • - Учители, обучители и друг персонал от тези организации;
 • - Асоциации на обучаеми, родители и учители в сферата на професионалното обучение;
 • - Предприятия, социални партньори и други представители на бизнеса, включително търговски и промишлени палати, занаятчийски организации;
 • - Институции предоставящи професионално консултиране, ориентиране и информация относно учене през целия живот;
 • - Институции, отговорни за изготвянето на политики за професионално обучение в контекста на учене през целия живот на местно, регионално и национално ниво;
 • - Изследователски центрове, работещи по проблемите на ученето през целия живот;
 • - Висши учебни заведения;
 • - Организации с идеална цел, доброволчески институции, НПО.

Събития:

Първа работна среща / First project meeting - Turkey 

Втора работна среща / Second project meeting - Poland

Трета работна среща / Third project meeting - Bulgaria

Четвърта работна среща / Fourth project meeting - Belgium

Пета работна срещa / Fifth project meeting - Greece

Заключителна изявa / Final project event  - Bulgaria

 

  

РЕСУРСИ / Project materials

 

E-Брошура / e-brochure 

 

Презентационни материали / Presentations (формат MS Power Point 2003)

 

Бизнесплан / Business plan made by students 

 

Презентация на бизнесплан / Business plan presentation

 

Постери / Posters made by students

 

Книга / Booklet

 

Постер на проекта / NATE project poster

 

 

 

 

 

 

 

Брошура NATE / NATE Brochure

 

 

 

 

 

 

NATE училищна брошура / NATE school brochure

 

 

 

 

 

 

Училищен NATE постер / NATE School poster

 

Албум / Album

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материали от заключителната изява / Materials from the final project event

 

Писмо - резултати проверка

Проект „Изграждане на културна мрежа в Европа”

Проекти

Ученици-участници в проекта разказват:Символ на проекта

Ива Тодорова

Християн Кирков

Петя Гераскова

 

Национална конференция „Училището —  желана територия на ученика”

(споделяне на опит от работата по проекта)

  

Рекламни материали от проекта

плакат календар

 

 

ПРОЕКТИ

Проекти

 Един от първите реализирани проекти е проектът за изграждане на мултимедиен кабинет със съдействието на Корпуса на мира, преподавателят от Америка Ерик Брук и преподавателите по чужди езици в Гимназията.

 

  Проект  „Изграждане на културна мрежа в Европа” по програма Коменски с партньори от Полша, Германия и Турция. По проекта основно работиха Иванка Илиева, Николина Кирова, Петрана Лендова, със съдействието но директора на училището Румян Горков. По силата на този проект наши ученици посетиха страните на партньорите и научиха много за историята, бита и културата на тези страни, създадоха приятелства.

 

Проект  „Туризъм без граници” - за обучението в професионалните паралелки и  в колежа по туризъм  в Инсбрук, който беше реализиран от представител на колежа в Австрия, наш бивш колега Томислав Филипов и учителите  Райна Панова, Таня  Евтимова, Камелия Ангелова и Соня Антова.

 

Проект „Различния до теб”, за връзка на ученици от нашето училище с възпитаниците от Дома за деца с умствена изостаналост в града, по идея на Марен Станислаус от SES — Германия и под ръководството на Таня Димитрова и Иванка Илиева, с цел: Опознаване живота и проблемите на децата с физическа и умствена изостаналост и възпитаване чувство на толерантност.

 

Проект БГ — Кох с подкрепата  на  SES — Германия и Йорг Унтербергер за обмяна на опит и обучение по организация и функциониране на кухнята с ръководители Р.Панова, Н. Кирова и Ив. Илиева

 

Проект на МОМН „Пъстра броеница” за изработване на носиите на хор „Българка” с ръководители С. Венциславова, Н. Иванова и А. Луканова

 

Проект на МОМН „С грижа за всеки ученик” за работа с изявени ученици, като средствата от него дават възможност на учителя по география Пл. Салтиров да подготвя децата за олимпиади и състезания по география, с което ги мотивира да учат по-добре.

 

Гимназията кандидатства и спечели проект към  Центъра за Развитие на Човешките Ресурси, което ни дава право да бъдем обучителна организация и да провеждаме курсове към Агенцията по заетостта. През април започваме такъв курс.

 

Нови проекти, по които работим в момента и очакваме одобрение:

- По проекта на МОМН  „Училището — желана територия на ученика”, кандидатстваме за изработване на ученическа униформа.

- По линия на Центъра за Развитие на Човешките Ресурси, кандидатстваме с два проекта - „Пътеки от утрото” съвместно с училища от Испания, Румъния, Полша и Турция, по програма Коменски и „Нови пътища в Туризма” съвместно с Италия и Турция по програма Леонардо да Винчи

 

Участваме и в проект за изграждане международна мрежа на средните училища, финансиран от Първа фондация - Австрия,  като заедно с училище от Букурещ подготвяме проект на тема: „Решаване на конфликтите в училище и около нас”.

 

По линия на трансграничното сътрудничество кандидатстваме с два проекта заедно с Пирот и Княжевац, чиято основна идея е опознаване бита и културата на съседна Сърбия и създаване на приятелски връзки между училищата, партньори по този проект.

 

 

 "New And Alternative Tourism Enterprises / „Нови и алтернативни възможности за развитие на туристически предприятия” по програма "Учене през целия живот". Партньори по този проект са България — Гимназия „ Д-р Иван Панов”, Турция — община Учисар и най-голямата компания  в Турция за летене с  въздушни балони — Anatolian Balloons, Гърция — Професионално училище гр. Драма, Белгия — Частна асоциация за мултимедийно обучение, Полша — Професионално училище гр. Бялисток.

 

 Проект „Споделяне на култури” по секторна програма "Коменски" към Център за развитие на човешките ресурси

 

 

 

eTwinning проекти — ръководители на проектите: Иванка Илиева и Петрана Лендова

 

DeutschlernenbautFreundschaften  2010 година

Заедно с училища от Полша и Турция — представяне на училището, семейството, страната, града. Цел -  разширяване на знанията по Немски език, използване на уменията за работа с ИТ и разширяване на знанията за живота в страните на партньорите.

http://new-twinspace.etwinning.net/web/p25939

 

Das Bildergeschichtebuch 2010- 2011 година

Съставяне на приказни истории на Немски език в работна група  с по един  представител от Полша и България, които работят заедно по историята и като краен продукт се съставя малка книжка с картинки от всички истории. Цел - разширяване на знанията по Немски език, подобрявене на уменията за работа с ИТ.

http://new-twinspace.etwinning.net/web/p38116

 

Die schönsten Orte in meiner Heimat 2012 година

Заедно с училища от Италия, Литва, Чехия и Словакия - целта на проекта е учениците да се запознаят с историята на известни градове, крепости, замъци, манастири, природни и архитектурни забележителности в отделните държави. Събуждане на интерес към историческото минало и културното наследство, подобряване на знанията по Немски език.

 http://new-twinspace.etwinning.net/web/p62844

 

2010 Еuropean Capital of Culture — Istanbul, Pecs, Essen

Целта на проекта е обогатяване на знанията за Турция, Германия и Унгария и столиците на трите държави, подобряване на уменията за работа с ИТ, мотивиране за учене на чужди езици. Участници — 9 учители и 11 ученика от Румъния, Турция, Унгария и Хърватска

 http://new-twinspace.etwinning.net/web/p23298

 

26. September: Europäischer Tag der Sprachen

Участници от Гърция, Естония, Дания, Румъния, Полша, Хърватска, Германия, Финландия, Италия, с основна цел: отбелязване деня на Европейските езици.

 http://new-twinspace.etwinning.net/web/p30857

 

Meine und deine Heimat

Участници - 26 учители и 216 ученика от 24 държави. Опознаване на традициите, културата, обичаите, природните и архитектурните забележителности на страните — участници в проекта, мотивация за учене на чужди езици и подобряване на уменията за работа с ИТ. Проектът е награден с Национален знак за качество.

 http://new-twinspace.etwinning.net/web/p34124

 

Внимание, училището е удоволствие! 2013 година

Откриване на нови приятели и получаване на информация за училищния живот,  виртуална разходка в училищата на партньорите по проектите, подобряване на езиковите знания и уменията за работа с ИТ. Участници от Полша, Хърватска и Естония.

Проект "Внимание, училището е удоволствие" е посветен на 100-годишнината на Гимназия "Д-р Иван Панов".

 http://new-twinspace.etwinning.net/web/p86737 

 

- Приятели в училище — на английски език

 

Традициите днес и утре - на английски език

 

Работата по проектите мотивира учениците за по-добро изучаване на чужди езици, изгражда у тях умения за работа в екип, обогатява знанията им за  страните в Европа и възпитава у тях чувство на гордост от историческото минало и красотите на нашата страна.