Който иска - получава, който работи - успява, който успее при нас, може да успее навсякъде

Славина Иванова от 9.Б клас на ПГ „Д-р Иван Панов“ спечели 2. място във втора възрастова група /IX –XIIклас/ на онлайн конкурса за колаж от рисунки на тема: „Тютюнопушене“. Организатор на конкурса е МКБППМН в Община Берковица, а в състезанието участваха младежи от цяла България.
Всяка година по инициатива на Световната здравна организация на 31 май се отбелязва Световният ден без тютюн. Основната цел е да се подчертаят рисковете за здравето, свързани с употребата на тютюн, и за намаляване на неговото потребление.
На 28 май 2020 година комисия в състав: Валентин Герасимов – художник, Спаска Георгиева – зам.-кмет на Община Берковица, Димитринка Йоцова – секретар на МКБППМН, Галя Николова – главен специалист „Култура и младежки дейности“ и Венета Асенова – главен експерт „Образование“ разгледа изпратените по електронната поща колажи и извърши класиране на творбите.

ВТОРА ГРУПА – УЧЕНИЦИ ОТ IX ДО XII КЛАС

  • 1. място - Десислава Фучеджиева, 11 клас, НУМСИ „Проф. Панчо Владигеров“, гр. Бургас
  • 2. място - Славина Иванова, 9 клас, ПГ „Д-р Иван Панов“, гр. Берковица
  • 3. място - Вилислава Христова, 9 клас, Професионална гимназия по земеделие „Стефан Цанов“, гр. Кнежа