ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА » Профилирана гимназия "Д-р Иван Панов" - гр. Берковица

Който иска - получава,
който работи - успява,
който успее при нас,
може да успее навсякъде!


ВИЕ СЕ НАМИРАТЕ НА: Главна » Прием » ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА


Прием

ВХОД В САЙТА
Име
Парола
 ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА
Публикувано от : editor, в раздел: Прием , на 1-02-2016, 10:19.

/съгласно Наредба № 11/28.03.2005 г. на МОМН/

 

 

1. ПРИЕМ СЛЕД СЕДМИ КЛАС - ПАРАЛЕЛКА ЧУЖДОЕЗИКОВ ПРОФИЛ - АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Срок на обучение - 5 години. Брой места: 26

 

Приемът се извършва съгласно  Наредба № 11 от 28.03.2005 г. за приемане на ученици в държавни и в общински училища.

Балът за класиране за профил "Чуждоезиков" се образува  като сбор от: удвоената оценка от теста по български език и литература; удвоената оценка от теста по математика; оценките по български език и литература и по математика от удостоверението за завършен седми клас;

Класирането за профил "Чуждоезиков” е централно за училищата на територията на областта и се извършва от РИО.

 

График на дейностите по приема след завършен 7-ми клас (подробно)

Полагане на тест по Български език и литература

18 май 2016 г.

Полагане на тест по Математика

20 май 2016 г.

Обявяване на резултатите от изпитите

до 3 юни 2016 г. вкл.

Получаване на служебна бележка с оценките от приемните изпити

10 юни - 13 юли 2016 г. вкл.       

Подаване на документи за участие в I-ви етап на класиране

16-21 юни 2016 г. вкл.

Обявяване на списъци с приетите ученици на І-ви етап

до 27 юни 2016 г. вкл.

Записване на приетите ученици на І-ви епат и подаване на заявления за участие във II-ри етап

28 юни - 30 юни 2016 г.

вкл.

Обявяване на списъци с приетите ученици на ІI-ри етап

до 4 юли 2016 г. вкл.

Записване на приетите ученици на ІI-ри етап

5-7 юли 2016 г. вкл.

Обявяване на списъци на записалите се ученици и броя нанезаетите места след ІI-ри етап

8 юли 2016 г.

Подаване на документи за участие в III-ти етап на класиране

11-13 юли 2016 г. вкл.

Обявяване на списъци с приетите ученици на ІII-ти етап

до 15 юли 2016 г. вкл.

Записване на приетите ученици на ІII-ти етап

18-19 юли 2016 г. вкл.

Обявяване на списъци на записалите се ученици на ІII-ти етап

21 юли 2016 г.

Попълване на незаетите места след III-ти етап

определя се от директора

до 05 септември 2016г. вкл.

Утвърждаване на осъществения дъжавен план-прием

до 12 септември 2016г. вкл.

 

 

 

 

2. ПРИЕМ СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ (ОСМИ КЛАС) - ПРОФЕСИОНАЛНА ПАРАЛЕЛКА

Професионално направление: Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг

Професия: Хотелиер. Специалност: Организация на хотелиерството

Срок на обучение: 4 години. Брой места: 26

Учебен план

Задължителната професионална подготовка включва: Предприемачество, бизнескомуникации, Чужд език по професията, Основи на туризма, Организация и функциониране на кухнята и ресторанта, Технологияна хотелиерското обслужване, География и екология в туризма, Обмяна на валута, Организация и управление на малкото предприятие в туризма.

Приемът се извършва чрез конкурс по документи. Балообразуващи предмети: Български език и литература, История и цивилизация, География и икономико. Приемният бал се изчислява по следната формула: удвоен среден успех от Свидетелството за завършено основно образование + оценка по Български език и литература + оценка по История и цивилизация + оценка по География и икономика.

При равен бал се взема предвид и оценката по чужд език.

 

График на дейностите по приема след завършено основно образование (подробно)

Подаване на заявление за участие в I-ви етап на класиране

1-5 юли 2016 г. вкл.

Обявяване на списъците с приетите ученици

до 6 юли 2016 г. вкл.

Записване на приетите ученици

7 юли 2016 г.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след I етап

8 юли 2016 г.

Подаване на документи за участие във втори етап на класиране

11 юли 2016 г.

Подаване на документи за участие в Трети етап на класиране

19 юли 2016 г.

Попълване на незаетите места след Трети етап

определя се от директора 

 до 5 септември 2016 г.

 

 

версия за печат | Видяно: (2307) | Коментари: 0
Етикети:

Виж също

  • ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА ...
  • Прием на ученици за учебната 2017/2018 година
  • Училища в област Монтана, в които се прие ...
  • Организация и провеждане на държавните з ...
  • Отчет за изпълнение на бюджет 2016 към 30.06.20 ...  • НАЧАЛНА СТРАНИЦАЗА САЙТАОБЩИ ПРАВИЛАВРЪЗКА С НАССТАТИСТИКАКАРТА НА САЙТАRSS
    2010 • ГИМНАЗИЯ "Д-Р ИВАН ПАНОВ" - ГР. БЕРКОВИЦА • ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ