ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2013/2014 ГОДИНА » Гимназия "Д-р Иван Панов" - гр. Берковица

Който иска - получава,
който работи - успява,
който успее при нас,
може да успее навсякъде!


ВИЕ СЕ НАМИРАТЕ НА: Главна » Прием » ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2013/2014 ГОДИНА


Прием 2013 година

ВХОД В САЙТА
Име
Парола
 ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2013/2014 ГОДИНА
Публикувано от : editor, в раздел: Прием, на 8-05-2012, 17:11.

/съгласно Наредба № 11/28.03.2005 г. на МОМН/

 

 

1. ПРИЕМ СЛЕД СЕДМИ КЛАС - ПАРАЛЕЛКА ЧУЖДОЕЗИКОВ ПРОФИЛ - АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Срок на обучение - 5 години. Брой места: 26

Учебен план

Учениците, желаещи да кандидатстват трябва да преминат и двата модула на изпитите за външно оценяване, провеждащи се в училището, в което завършват 7-ми клас. Класирането е на база резултатите от тези изпити и се извършва от Инспектората по образование - Монтана.

 

График на дейностите по приема след завършен 7-ми клас (подробно)

Полагане на тест по Български език и литература

21 май 2013 г.

Полагане на тест по Математика

23 май 2013 г.

Обявяване на резултатите от изпитите

до 4 юни 2013 г.

Получаване на служебна бележка с оценките от приемните изпити

10 юни - 12 юли 2013 г.

Подаване на документи за участие в I-ви етап на класиране

17-21 юни 2013 г.

Обявяване на списъци с приетите ученици на І-ви етап

до 26 юни 2013 г.

Записване на приетите ученици на І-ви епат и подаване на заявления за участие във II-ри етап

27 юни - 1 юли 2013 г.

Обявяване на списъци с приетите ученици на ІI-ри етап

до 4 юли 2013 г.

Записване на приетите ученици на ІI-ри етап

5-8 юли 2013 г.

Обявяване на списъци на записалите се ученици и броя нанезаетите места след ІI-ри етап

до 10 юли 2013 г.

Подаване на документи за участие в III-ти етап на класиране

10-12 юли 2013 г.

Обявяване на списъци с приетите ученици на ІII-ти етап

до 15 юли 2013 г.

Записване на приетите ученици на ІII-ти етап

16-17 юли 2013 г.

Обявяване на списъци на записалите се ученици на ІII-ти етап

до 22 юли 2013 г.

Попълване на незаетите места след III-ти етап

до 26 юли 2013 г.

Утвърждаване на осъществения дъжавен план-прием

до 31 юли 2013 г.

 

 

 

 

2. ПРИЕМ СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ (ОСМИ КЛАС) - ПРОФЕСИОНАЛНА ПАРАЛЕЛКА

Професионално направление: Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг

Професия: Хотелиер. Специалност: Организация на хотелиерството

Срок на обучение: 4 години. Брой места: 26

Учебен план

Задължителната професионална подготовка включва: Предприемачество, бизнескомуникации, Чужд език по професията, Основи на туризма, Организация и функциониране на кухнята и ресторанта, Технологияна хотелиерското обслужване, География и екология в туризма, Обмяна на валута, Организация и управление на малкото предприятие в туризма.

Приемът се извършва чрез конкурс по документи. Балообразуващи предмети: Български език и литература, Математика, География. Приемният бал се изчислява по следната формула: удвоен среден успех от Свидетелството за завършено основно образование + оценка по Български език и литература + оценка по Математика + оценка по География.

При равен бал се взема предвид и оценката по чужд език.

  

График на дейностите по приема след завършено основно образование (подробно)

Подаване на заявление за участие в I-ви етап на класиране

3-5 юли 2013 г.

Обявяване на списъците с приетите ученици

до 8 юли 2013 г.

Записване на приетите ученици

9 юли 2013 г.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след I етап

10 юли 2013 г.

Подаване на документи за участие във втори етап на класиране

11 юли 2013 г.

Подаване на документи за участие в Трети етап на класиране

19 юли 2013 г.

Попълване на незаетите места след Трети етап

до 5 септември 2013 г.

 

 

версия за печат | Видяно: (1438) | Коментари: 0
Етикети:

Виж също

  • Ученически игри 2013
  • Проверка на готовността за ДЗИ по българ ...
  • Важни срокове за ДЗИ
  • Учебни планове
  • Програма за отбелязване на 100-годишнинат ...  • НАЧАЛНА СТРАНИЦАЗА САЙТАОБЩИ ПРАВИЛАВРЪЗКА С НАССТАТИСТИКАКАРТА НА САЙТАRSS
    2010 • ГИМНАЗИЯ "Д-Р ИВАН ПАНОВ" - ГР. БЕРКОВИЦА • ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ