Колектив

 

име презиме фамилия длъжност година на постъпване образование завършено в: специалност
1 Григор Тодоров Григоров Директор 2019 висше - магистър Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий"


Специалист  по история и учител в средните училища


2 Николина Кънчева Кирова-Тодорова Заместник-директор учебна дейност 2001 висше - магистър Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград 1. Преводач по немски и английски език
2.Филолог
3. Учител по немски и английски език 
4. Публична администрация
3 Нели Георгиева Иванова Учител по български език и литература
1990 висше - магистър


Софийски университет "Св. Климент Охридски"

 

Специалист по БЕЛ, преподавател в средните училища


4 Николинка Йорданова Йорданова Учител по български език и литература
2010 висше - магистър Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград

1. Филолог - специалист по българска филология и учител по български език и литература в средното училище

2. Журналист


5 Бистра Христова Матерова Учител по английски език и френски език
2003 висше - магистър Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград

1. Учител по френски и английски език

2.Преводач по английски и френски език


6 Моника Димитрова Ангелова Учител по немски език
2019 висше - магистър


Университит- Инсбрук


Немска филология,специалист по немски език и учител по немски език
7 Лорита Давидова Давидова Учител по немски език и английски език 2008 висше - бакалавър  
1. Русенски университет "Ангел Кънчев"
2. Полувисш учителски институт - Смолян

1. Учител по български език и английски език, учител по БДП

2. Учител по български език и литература, немски език


8 Соня Цанкова Антова Учител по  математика 2003 висше - магистър Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"

Математик, учител по математика

9 Петрана Петрова Лендова-Давидова Учител по информатика и информационни технологии
1997 висше - магистър


1. Русенски университет "Ангел Кънчев"
2. Софийски университет "Св. Климент Охридски"1. Машинен инженер
2. Учител по информатика и ИТ

10 Рени Иванава Радославава Учител по Физика и астрономия 2019 висше - магистър

Софийски университет "Св. Климент Охридски"1. Учител по биология и химия

2. Учител по физика и математика

11 Екатерина Тодорова Григорова Учител по география и икономика
2014 висше - магистър  Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий"


1. Магистър по история и география
2. учител по история и география

12 Павлина
Ерменкова Учител по Биология и здравно образование

висше - магистър

 


учител по биология и химия
13 Елена Найденова Луканова Учител по обществени науки 2008 висше - магистър Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий"
 Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград
1. Психолог, Учител по дисциплините от философския цикъл
2. Специализация "Физическо възпитание"
14 Габриела Георгиева Гоцова Учител по професионално образование 2013 висше - магистър 1. Нов български университет
2. ЮЗУ "Неофит Рилски" -Благоевград

1.Бакалавър по туризъм-мениджър в туризма;
Магистър по бизнес администрация
2.Професионална квалификация учител

15 Росица Иванова Борисова Учител по специални предмети - хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг 2014 висше - магистър Висше училище по агробизнес и развитие на регионите -Велико Търново

1. Икономика на туризма

16 Камелия Николова Младенова Учител по физическо възпитание и спорт 1993 висше - магистър Национална спортна академия - София

Учител по физическо възпитание, треньо по ски бягане

17 Севдалина Петрова  Димитрова Ресурсен учител 2018 висше - магистър

1.Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград

2. ДИУУ-София

Учител по БЕЛ в помощно училище

             
18 Людмила Николаева Иванова счетоводител
2002 висше - магистър


Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий"


Магистър по стопанско управление
19 Албена Тодорова Луканова ЗАТС 2007 средно специално


СОУ, професионално училище


 Икономист-счетоводител
20 Емилия Атанасова Танчева хигиенист  2018 основно
21 Мая Петрова Манчова хигиенист 2005 основно    
22 Кръстин Златков Кръстев огняр,  поддръжка 2013 средно общо    


 

Луканова Учител по Обществени науки
Подробнее