Образци на заявления за услуги, предоставяни в ПГ "Д-р Иван Панов"

Заявление от родител до директора за разрешаване на  отсъствие на ученик по семейни причини

Скачать файл: zaqvlenie-otsastviq-direktor.pdf [189,38 Kb] (cкачиваний: 26)
Посмотреть онлайн файл: zaqvlenie-otsastviq-direktor.pdf


Заявление от родител до класен ръководител за разрешаване на  отсъствие на ученик по семейни причини Скачать файл: zaqvlenie-otsastviq-klasen.pdf [167,55 Kb] (cкачиваний: 33)
Посмотреть онлайн файл: zaqvlenie-otsastviq-klasen.pdf


Заявление за записване на ученик в самостоятелна форма на обучение

Скачать файл: zaqvlenie-samostoqtelna-forma.pdf [179,19 Kb] (cкачиваний: 22)
Посмотреть онлайн файл: zaqvlenie-samostoqtelna-forma.pdf


Заявление за явяване на изпити в самостоятелна форма на обучение

Скачать файл: zaqvlenie-izpiti-samostoqtelna-forma.pdf [184,05 Kb] (cкачиваний: 20)
Посмотреть онлайн файл: zaqvlenie-izpiti-samostoqtelna-forma.pdf


Заявление за записване на ученик в профилирана паралелка"Чужди езици-английски език"

Скачать файл: zaqvlenie-priem-angliiski-ezik.pdf [176,48 Kb] (cкачиваний: 19)
Посмотреть онлайн файл: zaqvlenie-priem-angliiski-ezik.pdf


Заявление за записване в професионална паралелка, професия "Хотелиер"

Скачать файл: zaqvlenie-priem-hotelier.pdf [196,69 Kb] (cкачиваний: 15)
Посмотреть онлайн файл: zaqvlenie-priem-hotelier.pdf


Заявление за издаване на дубликат на документ за завършено образование

Скачать файл: zaqvlenie-za-dublikat.pdf [174,13 Kb] (cкачиваний: 20)
Посмотреть онлайн файл: zaqvlenie-za-dublikat.pdf


Заявление за издаване на удостоверение за завършен клас

Скачать файл: zaqvlenie-za-udostoverenie-za-zavarchen-klas.pdf [147,07 Kb] (cкачиваний: 16)
Посмотреть онлайн файл: zaqvlenie-za-udostoverenie-za-zavarchen-klas.pdf


Заявление за справка за успех по години и хорариум учебни часове

Скачать файл: zaqvlenie-spravka-uspeh-i-horarium.pdf [159,85 Kb] (cкачиваний: 20)
Посмотреть онлайн файл: zaqvlenie-spravka-uspeh-i-horarium.pdf

Подробнее

График за провеждане на ноемврийска редовна сесия за ученици самостоятелна форма

В продължението можете да свалите Графика за провеждане на ноемврийска редовна сесия за ученици самостоятелна форма

Скачать файл: ccl_000235.pdf [131,55 Kb] (cкачиваний: 61)
Посмотреть онлайн файл: ccl_000235.pdf

Подробнее

Индикативен списък на услуги, предоставяни от организации, предоставящи образователни услуги

Издаване на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование от детска градина или училище, извършващо задължително предучилищно образование

Скачать файл: rrsr-136-rrssryer-risrrryorr-2.docx [16,31 Kb] (cкачиваний: 94)
Посмотреть онлайн файл: rrsr-136-rrssryer-risrrryorr-2.docx


Преместване на ученици в държавните и в общинските училищаПреместване на ученици в държавните и в общинските училища

Скачать файл: rrsr-138-ryisryorrrrr-ryo-ryisrrrssrirrr.docx [50,19 Kb] (cкачиваний: 91)
Посмотреть онлайн файл: rrsr-138-ryisryorrrrr-ryo-ryisrrrssrirrr.docx


Издаване на диплома за средно образование

Скачать файл: rrsr-141-rryoryirrrr.docx [16,14 Kb] (cкачиваний: 89)
Посмотреть онлайн файл: rrsr-141-rryoryirrrr.docx


Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование.

Скачать файл: rrsr-143-rirrryorryosrrr.docx [23,51 Kb] (cкачиваний: 82)
Посмотреть онлайн файл: rrsr-143-rirrryorryosrrr.docx


Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити

Скачать файл: rrsr-147-srsr.-rrrrrryer-rr-ryirrrrrrr-rrsrirrrryor-rrr-1.docx [17,2 Kb] (cкачиваний: 84)
Посмотреть онлайн файл: rrsr-147-srsr.-rrrrrryer-rr-ryirrrrrrr-rrsrirrrryor-rrr-1.docx


Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити

Скачать файл: rrsr-148-ryorrrrirrr-srsr-rrrrrryer-rr-rrryissryerrr-rrr-2.docx [17,06 Kb] (cкачиваний: 90)
Посмотреть онлайн файл: rrsr-148-ryorrrrirrr-srsr-rrrrrryer-rr-rrryissryerrr-rrr-2.docx


Издаване на служебна бележка за резултатите от положените изпити за проверка на способностите

Скачать файл: rrsr-149-ryisrrirsryer-sryirsrrrrssryo-1.docx [19,28 Kb] (cкачиваний: 82)
Посмотреть онлайн файл: rrsr-149-ryisrrirsryer-sryirsrrrrssryo-1.docx


Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава

Скачать файл: rrsr-150-ryisryorrrrirrr-rs-ssrrryorr-i-vi-ryerrs.docx [17,22 Kb] (cкачиваний: 85)
Посмотреть онлайн файл: rrsr-150-ryisryorrrrirrr-rs-ssrrryorr-i-vi-ryerrs.docx


Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование — удостоверения, свидетелства, дипломи

Скачать файл: rrsr-153-rsrrryoryersryo.docx [18,43 Kb] (cкачиваний: 88)
Посмотреть онлайн файл: rrsr-153-rsrrryoryersryo.docx


Издаване на Удостоверения за професионално обучение и Свидетелства за професионална квалификация 

Скачать файл: rrsr-154-srrssrri.-ryisrs.-rrssrrryor-ryo-rrr.docx [17,72 Kb] (cкачиваний: 90)
Посмотреть онлайн файл: rrsr-154-srrssrri.-ryisrs.-rrssrrryor-ryo-rrr.docx


Издаване на Удостоверения за валидиране на професионална квалификация по част от професия и Свидетелства за валидиране на професионална квалификация

Скачать файл: rrsr-155-srrss.-sriryorrs-rirrryorryosrrr-ryisrs.-ryerirrryos..docx [19,77 Kb] (cкачиваний: 89)
Посмотреть онлайн файл: rrsr-155-srrss.-sriryorrs-rirrryorryosrrr-ryisrs.-ryerirrryos..docx


Издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование

( влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година)

Скачать файл: rrsr-156-rrisrryirrsryer-ryisryor-rryoryir.-rr.docx [18,28 Kb] (cкачиваний: 87)
Посмотреть онлайн файл: rrsr-156-rrisrryirrsryer-ryisryor-rryoryir.-rr.docx


Издаване на европейско приложение на свидетелство за професионална квалификация (влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година)

Скачать файл: rrsr-156-rrisrryirrsryer-ryisryor.-ryisrs.-ryerirrryos..docx [17,57 Kb] (cкачиваний: 85)
Посмотреть онлайн файл: rrsr-156-rrisrryirrsryer-ryisryor.-ryisrs.-ryerirrryos..docx


Подробнее

Критерии за отпускане на стипендии на ученици от Профилирана гимназия "Д-р Иван Панов", Берковица за учебната 2018/2019 г.

Критерии за отпускане на стипендии на ученици от Профилирана гимназия "Д-р Иван Панов", Берковица за учебната 2018/2019 г.

Скачать файл: ccf05102018.pdf [565,16 Kb] (cкачиваний: 136)
Посмотреть онлайн файл: ccf05102018.pdf

Подробнее

График за провеждане на изпити за учениците от самостоятелна форма на обучение-априлска сесия 2017/2018

График за провеждане на изпити за учениците от самостоятелна форма на обучение-априлска сесия 2017/2018 година

Скачать файл: grafik-za-samostoqtelna-forma.pdf [1,36 Mb] (cкачиваний: 220)
Посмотреть онлайн файл: grafik-za-samostoqtelna-forma.pdf

Подробнее