Профилирана гимназия "Д-р Иван Панов" - гр. Берковица

Който иска - получава,
който работи - успява,
който успее при нас,
може да успее навсякъде!


ВИЕ СЕ НАМИРАТЕ НА: Главна


Прием

ВХОД В САЙТА
Име
Парола
 

АРХИВИ
Юни 2019 (4)
Май 2019 (9)
Април 2019 (6)
Март 2019 (3)
Февруари 2019 (4)
Януари 2019 (5)Урок по родолюбие

На 20.11.2017 г. учениците от ПГ „Д-р Иван Панов“ проведоха един час по родолюбие. Гимназистите се срещнаха с  Искрен Красимиров, основател на проекта „ НЕзабравимата България“, и Красимир Стефанов-сценарист. Със стиховете за Левски и Ботев и филмите за тях представителите на родолюбивия проект „Незабравимата България“  докоснаха  сърцата на младите хора, развълнуваха ги и им напомниха защо трябва да се гордеят, че са българи.

Урок по родолюбие
Урок по родолюбие
Урок по родолюбие

Цялата статия.. | Видяно: (354) | Коментари: 0

Първа работна среща на партньорите по Проект “The 4S – Study, Support, Share, Succeed”

От 15 до 18 ноември 2017 г. Профилирана гимназия „Д-р Иван Панов“ беше домакин на Първа работна среща на партньорите по Проект “The 4S – Study, Support, Share, Succeed” / „4-те ес – учи, подкрепяй, споделяй, успявай“ /.

Проектът е насочен към деца с различни социални проблеми и ученици в риск от преждевременно напускане на училище и цели да им  даде увереност, че доброто образование разкрива възможности за професионалното и личностното им развитие, да ги мотивира да посещават редовно училище и да участват активно в учебния процес.  Едно от основните цели на проекта е обмяна на добри практики в работата с ученици с различни социални проблеми и прилагане на иновативни методи за преодоляване на трудностите

Профилирана гимназия „Д-р Иван Панов“, гр. Берковица, България, координатор на проекта, посрещна своите партньори Професионална техническа гимназия „Узун Мехмет“, гр. Ереели, Турция, Национален колеж „ Владимир Стрейну“, гр. Гъещ, Румъния, Професионална техническа гимназия „ Кастелново не Монти“, гр. Кастелново не Монти, Италия и Гимназия по туризъм и готварство „Биеловар“, гр. Биеловар, Хърватия както традицията повелява с хляб и сол. Работните групи бяха приети и от кмета на Община Берковица инж. Милчо Доцов.

По време на работните срещи партньорите уточниха дейностите по проекта и организацията на съвместната им работа.

Беше даден старт на едно международно сътрудничество, което трябва да донесе образователни и културни ползи и да повиши образователните възможности на учениците.

Първа работна среща на партньорите по Проект “The 4S – Study, Support, Share, Succeed”
Първа работна среща на партньорите по Проект “The 4S – Study, Support, Share, Succeed”
Първа работна среща на партньорите по Проект “The 4S – Study, Support, Share, Succeed”
Първа работна среща на партньорите по Проект “The 4S – Study, Support, Share, Succeed”
Първа работна среща на партньорите по Проект “The 4S – Study, Support, Share, Succeed”
Първа работна среща на партньорите по Проект “The 4S – Study, Support, Share, Succeed”
Първа работна среща на партньорите по Проект “The 4S – Study, Support, Share, Succeed”
Първа работна среща на партньорите по Проект “The 4S – Study, Support, Share, Succeed”
Първа работна среща на партньорите по Проект “The 4S – Study, Support, Share, Succeed”

Цялата статия.. | Видяно: (362) | Коментари: 0

ПГ "Д-р Иван Панов" започва работа по нов проект -‘The 4S – Study, Support, Share, Succeed” / „4-те ес – учи, подкрепяй, споделяй, успявай“ /

ПГ "Д-р Иван Панов" започва работа по нов проект -‘The 4S – Study, Support, Share, Succeed” / „4-те ес – учи, подкрепяй, споделяй, успявай“ /

Заглавие на проекта:

‘The 4S – Study, Support, Share, Succeed” / „4-те ес – учи, подкрепяй, споделяй, успявай“ /

Програма „ Еразъм+“, Ключова дейност 2: „Стратегически партньорства“, сектор „Училищно образование“, проекти само между училища

Продължителност на проекта :

01.09.2017 – 31. 08. 2019 г.

Партньори:

  1. Профилирана гимназия „Д-р Иван Панов“, гр. Берковица, България – Координатор
  2. Професионална техническа гимназия „Узун Мехмет“, гр. Ереели, Турция
  3. Национален колеж „ Владимир Стрейну“, гр. Гъещ, Румъния
  4. Професионална техническа гимназия „ Кастелново не Монти“, гр. Кастелново не Монти, Италия
  5. Гимназия по туризъм и готварство „Биеловар“, гр. Биеловар, Хърватия

 

Обща информация за Европейската програма за образование, обучение, младеж и спорт „Еразъм+“ 

Програмата стартира през 2014 г. и е с период на действие до 2020 г. Тя се базира на интегриран подход, който гарантира ефективно взаимодействие между всички сектори в областта на образованието, обучението,  младежта и спорта.

Програма "Еразъм+" подкрепя дейности в сферата на: училищното образование, висшето образование, професионалното образование и обучение, образованието за възрастни, младежкия сектор.


Програмата има за цел да изгради стабилни партньорства между образованието и бизнеса за насърчаване на иновациите и конкурентоспособността, като същевременно насърчава заетостта, със специален акцент върху борбата с младежката безработица.

 

 

Описание на проекта:

Проект "4S - Проучване, подкрепа, споделяне, успех" включва пет училища – по едно училище от България, Турция, Румъния, Италия и Хърватия.

Съвместната дейност на партньорите цели обмяна на добри практики в работата с ученици с различни социални проблеми и прилагане на иновативни методи за преодоляване на трудностите.

 

 Проектът е насочен към деца с различни социални проблеми и ученици в риск от преждевременно напускане на училище и цели да им  даде увереност, че доброто образование разкрива възможности за професионалното и личностното им развитие, да ги мотивира да посещават редовно училище и да участват активно в учебния процес.

Разработването на този проект е породено от осъзнаването на образователните и културни ползи, произтичащи от международното сътрудничество. Участието в проекта ще повиши образователните възможности на нашите ученици. Проектът ще им помогне да се почувстват пълноправни граждани на Европа и ще повиши лингвистичната им  и компютърна  компетентност.

Учителите ще имат възможност да сравнят методите си на работа, да споделят опита си с колегите от държавите партньори. Познанието за културата, традициите и ежедневието на партньорите и опитът, придобит по време на сътрудничеството, ще изградят у участниците чувство на толерантност и отвореност към други култури и ще елиминират предразсъдъците.  Сътрудничеството ще бъде отличен начин за социално, професионално и личностно развитие.  

Цел на проекта е и активирането на обществото и местните власти като доведе до икономическо оживление в региона.

Проектът се фокусира върху доброволческата работа, от една страна, и повишаване на мотивацията за учене на учениците със социални проблеми, от друга страна.

Преките бенефициенти  по проекта са разделени в две групи. От една страна, дейностите ще бъдат насочени към ученици в риск. От друга страна, дейностите по проекта ще включват ученици, които постигат добри резултати в училище. Учениците от втората група ще формират т.нар. доброволчески групи, които да помагат на учениците в риск. Всеки от изложените на риск ученици ще бъде прикрепен към доброволец. Двойките ще работят като екип в повечето дейности по проекта. Учениците доброволци ще помагат на своите партньори не само в образователните дейности, но и в лично отношение. Заедно с учителите, участващи в проекта, те ще наблюдават резултатите, постигнати от техните партньори в училище.

Като  резултат от дейностите по проекта очакваме да се повиши мотивацията на учениците за учене, постигане на по-добри резултати в учебния процес, намаляване на броя на отпадащите от училище ученици, повишаване на желанието на учениците да помагат на своите връстници, които са изправени пред различни социални проблеми и трудности в обучението, което на свой ред ги обезкуражава да завършат образованието си.

 

 

Цялата статия.. | Видяно: (407) | Коментари: 0

Денят на народните будители

Денят на народните будители е светлина , която ни кара да си спомним, да се поучим, да се борим, да се преклоним и да продължим. Никога да не забравяме всички светци, възрожденци, революционери, творци, борци и герои, посветили себе си на майка България.  

Това бе призивът на учениците от 11. Б клас на Профилирана гимназия „Д-р Иван Панов“, които  с презентацията си показаха на всички ученици на Берковската гимназия защо трябва да си спомним и да не забравяме за хората, които се биха за нас, твориха и загинаха за нас.

В навечерието на Деня на народните будители господин Румян Горков, директор на училището, връчи и сертификатите на шестимата ученици с най- високи резултати (постигнали над 80  %)  на Националното външно оценяване по дигитални компетентности, проведено с 10. клас през месец юни 2017 година.

Денят на народните будители
Денят на народните будители
Денят на народните будители
Денят на народните будители
Денят на народните будители
Денят на народните будители

Цялата статия.. | Видяно: (381) | Коментари: 0

88 години от рождението на Йордан Радичков

„За всичко ние сами сме си виновни, никой не ни е виновен.“ Това научиха  учениците от  ПГ „Д-р Иван Панов“  в  седмицата на „Радичковите дни в Берковица“ .

На 24.10.2017 г в Берковската гимназия се проведе час на класа, посветен  на Йордан Радичков. С презентация и „задочно интервю“ с писателя,  възпитаник на Берковската гимназия, гимназистите се запознаха с живота и творчеството му и отбелязаха 88-та  годишнина от рождението на  магьосника на словото. 

88 години от рождението на Йордан Радичков
88 години от рождението на Йордан Радичков
88 години от рождението на Йордан Радичков
88 години от рождението на Йордан Радичков
88 години от рождението на Йордан Радичков

Цялата статия.. | Видяно: (392) | Коментари: 0

Живей активно-бъди здрав!

По случай Европейския ден на спорта в училище ( 29.09.2017 г.) и  по инициатива на сдружение „БГ бъди активен“ в ПГ „Д-р Иван Панов“ се проведе спортното събитие „Живей активно-бъди здрав!“. Ученици от 8. А и 11. Б клас и госпожа Николова предизвикаха гимназистите да се присъединят към тях и всички заедно да потанцуват зумба.

Зумба е най-новит хит в света на фитнеса. Зумба е латино денс аеробика, комбинация от танц и кардио тренировка, която се различава с това, че докато тренирате, се забавлявате. Под звуците на автентични латино ритми и с лесни и запомнящи се стъпки се загрява цялото тяло и всички мускулни групи.

В края на инициатива гимназистите се хванаха и на едно дунавско хоро.

Живей активно-бъди здрав!
Живей активно-бъди здрав!
Живей активно-бъди здрав!
Живей активно-бъди здрав!
Живей активно-бъди здрав!

Цялата статия.. | Видяно: (348) | Коментари: 0

Европейски ден на езиците
По инициатива на Съвета на Европа 26 септември се чества ежегодно като Европейски ден на езиците. За да го отбележат , учениците от 10. Б клас (чуждоезиков профил с английски език) на Профилирана гимназия "Д-р Иван Панов" представиха пред гимназистите презентация с интересни факти за ползата от изучаването на езици. Те изготвиха табла, брошури и "крилати фрази" , с които да покажат на всички, че човек никога не е твърде стар, за да научи език и да се наслади на възможностите, които той отваря пред него.
Европейски ден на езиците
Европейски ден на езиците
Европейски ден на езиците
Европейски ден на езиците
Европейски ден на езиците
Европейски ден на езиците
Европейски ден на езиците

Цялата статия.. | Видяно: (403) | Коментари: 0


Випуск 2017 получи своите дипломи
Днес учениците от Випуск 2017 на Профилирана гимназия "Д-р Иван Панов" получиха дипломите си за средно образование. Грамоти и подарък от училището получиха отличниците на випуска.За първи път бяха връчени две специални награди. Те са в размер по 500 лева и са учредени на името на нашия съгражданин Милан Миланов - Революцията.Наградите са дарение от проф. Иван Гаврилов за двама абитуриенти, представили се най-добре в учението и с доказано родолюбие. Тази година те бяха връчени на Мария-Антоанета Рангелова и Иво Стоилов. Специален подарък, направен лично от Румян Горков-директор на Гимназията, имаше и за ученика Николай Найденов от 12. А клас, който е преминал целия курс на обучение в училището без направени отсъствия. 
Пожелаваме много успехи на нашите зрелостници в бъдещите начинания и нека прославят името на ПГ "Д-р Иван Панов" и на Берковица.
Випуск 2017 получи своите дипломи
Випуск 2017 получи своите дипломи
Випуск 2017 получи своите дипломи
Випуск 2017 получи своите дипломи
Випуск 2017 получи своите дипломи
Випуск 2017 получи своите дипломи
Цялата статия.. | Видяно: (527) | Коментари: 0


Подреди по: дата | популярност | посещаемост | коментари | азбучно

НАЧАЛНА СТРАНИЦАЗА САЙТАОБЩИ ПРАВИЛАВРЪЗКА С НАССТАТИСТИКАКАРТА НА САЙТАRSS
2010 • ГИМНАЗИЯ "Д-Р ИВАН ПАНОВ" - ГР. БЕРКОВИЦА • ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ